The bridge between

VIETNAM
 and
 JAPAN

Cầu nối Việt Nam và Nhật Bản

ABOUT US

 ĐỊNH HƯỚNG NHÂN SỰ CẤP CAO là gì?

 ĐỊNH HƯỚNG NHÂN SỰ CẤP CAO giới thiệu kỹ sư nước ngoài có triển vọng trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng, thiết kế máy nhằm giải quyết nhu cầu về nhân sự cấp cao ngày càng lớn của Nhật Bản

EXAMPLE

Ví dụ về nhân sự tuyển dụng bởi ĐỊNH HƯỚNG NHÂN SỰ CẤP CAO

SUPPORT

Hỗ trợ

Doanh nghiệp đang lo âu trong tuyển dụng nhân sự

Doanh nghiệp đang sử dụng nhân lực cấp cao
  Nhân sự đã qua đào tạo tại công ty chúng tôi có thể làm việc ngay lập tức để cống hiến cho quý công ty

Doanh nghiệp đang cân nhắc sử dụng nhân sự cấp cao
  Chúng tôi sẽ giảm những lo lắng khi sử dụng lao động nước ngoài của quý công ty đến mức thấp nhất

Q&A

Câu hỏi thường gặp