SUPPORT

Hỗ trợ

TOP > Hỗ trợ

Doanh nghiệp đang khó khăn trong tuyển dụng Nhân sự

Nhân sự cấp cao sẽ giải quyết khó khăn đó

 • Không thể tiếp
  nhận đơn hàng do
  thiếu nhân viên

 • Không có ứng
  viên dù thường
  đăng tuyển

 • Không có lớp kế
  cận dù nhân viên
  đã già hóa

Doanh nghiệp đang sử dụng nhân lực cấp cao
  Nhân sự đã qua đào tạo tại công ty chúng tôi có thể làm việc ngay lập tức để cống hiến cho quý công ty

Doanh nghiệp đang cân nhắc sử dụng nhân sự cấp cao
  Chúng tôi sẽ giảm những lo lắng khi sử dụng lao động nước ngoài của quý công ty đến mức thấp nhất

FLOW

Quy trình tuyển dụng

 1. STEP

  01

  Hỏi đáp

 2. STEP

  02

  Tư vấn

 3. STEP

  03

  Phỏng vấn

 4. STEP

  04

  Tuyển dụng

 1. 01Hỏi đáp

   Bạn chỉ cần nhập câu hỏi vào mẫu hỏi đáp và gửi đi. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn.

 2. 02Tư vấn

   Chúng tôi lắng nghe yêu cầu và giới thiệu nhân sự phù hợp nhu cầu của quý công ty.

 3. 03Phỏng vấn

   Việc phỏng vấn và chọn lựa nhân sự có thể phỏng vấn trực tuyền từ Nhật Bản hoặc có thể đến và phỏng vấn trực tiếp tại Việt Nam. Nhân viên của chúng tôi sẽ tham gia hỗ trợ trong quá trình diễn ra phỏng vấn

 4. 04Tuyển dụng

   Sau khi có quyết định tuyển dụng, chúng tôi có thể đại diện tiến hành các thủ tục xin visa, hỗ trợ nhập cảnh và có trách nhiệm hướng dẫn người lao động gia nhập quý công ty một cách an toàn.

CONTACT US

Hỏi đáp

  Bắt buộcTên công ty

  Bắt buộcTên người phụ trách

  Bắt buộcĐịa chỉ công ty

  Bắt buộcPhố, Phường, Quận/Huyện

  Bắt buộcSố điện thoại

  Bắt buộcĐịa chỉ mail

  Bắt buộcHãy lựa chọn hiện trạng sử dụng nhân sự nước ngoài của quý công ty

  Bắt buộcHãy chọn nội dung câu hỏi

  Tùy ýHãy nhập nội dung nếu có câu hỏi khác

  Privacy Policy ~Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân~

  Định hướng nhân sự cấp cao (dưới đây được gọi là "trang wed này") để đảm bảo quan hệ tin cậy với khách hàng và với người nước ngoài có nguyện vọng làm việc tại Nhật Bản, chúng tôi nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và nỗ lực bảo vệ một cách thích hợp thông tin các nhân của quý khách tại trang web này theo phương châm dưới đây:

  1.Thu thập thông tin cá nhân một cách hợp pháp và chính thống, sử dụng trong phạm vi cho phép của nội dung kinh doanh. Ngoài ra, trang web này trang bị biện pháp để ngăn chặn sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng vào mục đích khác.
  2.Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng vào mục đích khác hay cung cấp thông tin đó cho bên thứ ba khi không có sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, loại trừ những trường hợp sau đây.
   ・Trường hợp phù hợp với điều luật được chính phủ ban hành. ・Trường hợp cần thiết để bảo vệ tính mạng, tài sản hoặc thân thể của con người, khi lấy ý kiến của chính chủ là khó khăn. ・Trường hợp cần thiết đặc biệt để tiến hành nuôi dạy trẻ em một cách toàn diện hoặc nâng cao sức khỏe cộng đồng, khi lấy ý kiến của chính chủ là khó khăn. ・Trường hợp cần thiết hợp tác đối với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, người thi hành công vụ tiến hành công việc theo pháp lệnh quy định, khi việc lấy ý kiến của chính chủ có thể gây cản trở việc thực thi các công việc đó .
  3.Trường hợp có than phiền, trao đổi và yêu cầu xóa bỏ, tạm dừng sử dụng, hiển thị thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ giải quyết trong khoảng thời gian hợp lý sau khi xác nhận được chính xác đó là yêu cầu từ chính chủ của thông tin đó.
  4.Để phòng tránh rò rỉ, chỉnh sửa, phá hoại, đánh cắp hay sự truy cập bất hợp pháp thông tin cá nhân, trang web này trang bị biện pháp quản lý an toàn thích hợp (trang bị pháp luật và các biện pháp quản lý an toàn có tính hệ thống, tính con người, tính vật lý, tính kỹ thuật) trong sử dụng và quản lý thông tin cá nhân của khách hàng. Ngoài ra, trang bị biện pháp chỉnh sửa sự cố hay vi phạm được phát hiện.
  5.Tuân thủ luật bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định, pháp lệnh liên quan trong sử dụng và quản lý thông tin cá nhân của khách hàng.
  6.Để duy trì hệ thống bảo vệ và sử dụng quản lý thích hợp thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi sẽ liên tục cải tiến hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân

  Q&A

  Câu hỏi thường gặp